Τηλεφωνικές Παραγγελίες:

2641 301 460 / 6942 950 856

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Τσαρούχης Ιωαν. Χρήστος και διακριτικό τίτλο «Home Matters» με έδρα το Αγρίνιο και επί της οδού Σκιαδά αρ. 13, ΤΚ 30133 με Α.Φ.Μ.  138598980/Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας www.homematters.gr και τηλεφωνικές  γραμμές εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2641301460 και 6942 950856

O ιστότοπος www.homematters.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης μας. Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη και της Επιχείρησης μας. Η ιστοσελίδα μας και κάθε υπηρεσία συνδεόμενη με αυτήν και με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχονται στο καταναλωτικό κοινό σε συνάρτηση με τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, τους οποίους συνιστούμε να διαβάσετε και να τηρήσετε σε αντίγραφο πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική παραγγελία.

Η επιχείρηση μας συμμορφούμενη κάθε φορά με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μπορεί να επικαιροποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, περιορίζει, τροποποιεί ή αναθεωρεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της μονομερώς, κάθε φορά που αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, στο πλαίσιο βεβαίως των συναλλακτικών ηθών. Η επιχείρηση μας υποχρεούται να ενημερώνει για τις ανωτέρω αλλαγές δημοσιοποιώντας αμέσως κάθε μεταβολή στην παρούσα ιστοσελίδα. Η οποιαδήποτε μεταβολή των όρων χρήσης που τυχόν επέλθει μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας, δεν θα επηρεάζει την παραγγελία αυτήν, εκτός αν η μεταβολή μας επιβληθεί από το νόμο ή λόγους ανωτέρας βίας. 

Πριν εισέλθετε στο δικτυακό τόπο της επιχείρησης μας και κάνετε χρήση των υπηρεσιών του ή προβείτε σε αγορές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους και προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια όπως ενδεικτικά παραγγελία προϊόντων κ.ο.κ. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας ή να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας, πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στην ιστοσελίδα μας. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Home Matters για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη, εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης μέσα από το www.homematters.gr, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση της επιχείρησης μας απέναντι στον χρήστη. Η χρήση του www.homematters.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη.

Συνεπώς, συστήνεται στους χρήστες/μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Με την οποιαδήποτε ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας σε αυτό, την εγγραφή σας ως επισκέπτης ή στο newsletter του www.homematters.gr  μας ή την αγορά των προϊόντων μας, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.


1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Home Matters, προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες να προμηθευθούν από απόσταση μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών προϊόντα λευκών ειδών …….κλπ. Το Home Matters, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, οι περιγραφές και οι φωτογραφίες των προϊόντων να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια. Σε περίπτωση λάθους εκ παραδρομής άμεσα θα διορθώνεται οιαδήποτε πληροφόρηση αφορά προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος μας.


2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Οι τιμές πώλησης προϊόντων σε Ευρώ που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα  www.homematters.gr, είναι οι ισχύουσες τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων. Οι τιμές πώλησης των προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από το Home Matters με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα πριν την τιμολόγηση του προϊόντος. Ο αγοραστής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα για τυχόν αλλαγές πριν από την παραγγελιοδοσία του. 

Αυτές οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία τιμολογούνται συμπληρωματικά στην τιμή των προϊόντων που αγοράστηκαν. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται αυτομάτως υποχρέωση πληρωμής του ποσού της παραγγελίας εκ μέρους του Καταναλωτή. Η τιμολόγηση των προϊόντων γίνεται στο ποσό της αξίας τους κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας από τον καταναλωτή.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων γνωστοποιείται στον αγοραστή τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας με προσωπικό μήνυμα. Eφόσον η πληροφορία έρχεται απευθείας από τους προμηθευτές μας μπορεί περιστασιακά να προκύψουν αλλαγές ή λάθη.

Σε κάθε περίπτωση και στην πιθανότητα ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας προϊόντων μετά από μια παραγγελία, ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του ή μέσω προσωπικού μηνύματος στο e-mail επικοινωνίας του, για τα προϊόντα που βρίσκονται χωρίς απόθεμα και σχετικά με την μερική ή ολική ακύρωση της παραγγελίας του και την ακύρωση της πιθανής αντίστοιχης χρέωσης.


3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Κάθε παραγγελία σημαίνει την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, Προσωπικά Δεδομένα/Aπόρρητο και Χρήση των Cookies χωρίς καμία επιφύλαξη σχετικά με τους όρους αυτών και τυχόν ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη.

Η διόρθωση πιθανών λαθών στην παραγγελία είναι ευθύνη του αγοραστή.

Από τη στιγμή που ο αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία του κλικάροντας στο εικονίδιο «Ολοκλήρωση», θεωρείται ότι είναι ενήμερος και έχει κατανοήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, τις τιμές, τον προτεινόμενο χρόνο και κόστος παράδοσης για τον όγκο και τις ποσότητες καθώς και τα προτεινόμενα προϊόντα προς πώληση και αγορά από τον αγοραστή. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής του κόστους της παραγγελίας εκ μέρους του Καταναλωτή/πελάτη. Η πώληση ολοκληρώνεται όταν ο αγοραστής τοποθετήσει την παραγγελία. Το Home Matters θα επιβεβαιώσει την παραγγελία του αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.

Το Home Matters διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο αγοραστής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της σελίδας της www.homematters.gr

Όλες οι παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεωτικών συμμετοχών, είναι πληρωτέες σε Ευρώ. Κάθε ληξιπρόθεσμο μη καταβληθέν ποσό θα τοκίζεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, άμεσα από την καθυστέρηση πληρωμής.


Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο